Membeli Vitamin di Farmasi

Ibu Sri yang baru mendapat wang selepas menjual ikan di pasar, akan pergi ke farmasi untuk membeli vitamin untuk anaknya yang berusia dua tahun.

Bu Sri: "Encik, ada vitamin untuk anak saya?"
Ahli farmasi: "Vitamin apa, Bu? Ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C."
Bu Sri: "Vitamin apa saja boleh. Anak saya belum mengerti aksara lah."
Ahli farmasi: "????"

Sent by: e-lawak posted on 29 November 2014