Kelawar di Gua

Seorang pemandu pelancong berjalan masuk ke dalam gua bersama pelancong.

Pelancong: "Apa ada kelawar di gua ini?"
Pemandu: "Tidak."
Pelancong: "Mengapa di gua tidak ada kelawar?"
Pemandu: "Kelelawarnya habis dimakan ular..."

Sent by: e-lawak posted on 17 November 2014