Majlis Perasmian Kilang Kereta Mewah

Di sebuah negara, seorang Perdana Menteri diundang untuk menghadiri majlis perasmian kilang kereta mewah yang baru dibina.

Selepas acara perasmian selesai, pemilik kilang tersebut mengumumkan, "Bapak Perdana Menteri, suatu kehormatan besar kerana anda berkenan hadir dalam acara perasmian ini. Sebagai tanda terima kasih, kami akan memberikan satu unit kereta terbaru dari kilang kami kepada anda."

"Maaf, tetapi saya tidak boleh menerimanya," Perdana Menteri itu menolak dengan halus.

"Tidak apa-apa, Pak. Ini adalah hadiah dari syarikat kami untuk Anda, "sang pengarah meyakinkan.

"Saya faham," kata sang Perdana Menteri, "Tetapi saya tidak boleh menerima pemberian ini. "

Namun, pengarah tersebut tetap berkeras.

Akhirnya, sang Perdana Menteri mengalah, "Ya sudah, jika anda terus memaksa, tetapi saya tidak biasa menerima sesuatu dengan percuma. Sebutkan harga yang anda ingin saya bayarkan untuk kereta ini."

Sang pengarah berfikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, anda hanya membayar kereta ini hanya lima dollar saja."

Perdana Menteri tersebut akan menyerahkan satu lembar seratus dollar kepada sang pengarah.

"Maaf Pak Perdana Menteri, tetapi saya tidak punya wang kembalian," jelas sang pengarah.

Sang Perdana Menteri tersenyum dan berkata, "Oh, tidak ada masalah Pak Pengarah, saya akan membeli dua puluh kereta."

Sent by: e-lawak posted on 26 August 2014