Peraturan Mengenai Sakit dan yang Berkaitan

Peraturan mengenai sakit dan yang berkaitan dengannya:

CUTI
Kami tidak akan menerima lagi surat keizinan doktor(MC) sebagai bukti bahawa anda sakit. Bila anda dapat pergi ke doktor beerti anda dapat pergi ke pejabat

BEDAH
Selama anda bekerja di sini, dilarang melakukan sebarang pembedahan.Anda memerlukan semua organ tubuh anda selengkapnya. Anda tidak boleh mengurangi bahagian tubuh anda walau apa jua bahagian. Dipejabat ini kami mempergunakan anda sepenuhnya.

CUTI KEMATIAN
Ini bukan alasan untuk tidak masuk pejabat.

KEMATIAN DIRI SENDIRI
Hanya ini yang akan diterima sebagai suatu alasan kematian.

Sent by: e-lawak posted on 11 March 2014