Pak Pandir Jika Terdapat Kecemasan

Pengurus: "Pak Pandir, jika terdapat kecemasan, awak dail 911. Jangan lupa lagi."
Pak Pandir: "Saya tak lupa Tuan. Masalahnya, saya tak nampak angka 11 di talipon ini.."

Sent by: e-lawak posted on 01 December 2013