PM Jepun dan Presiden Amerika

PM Jepun, Koizumi akan bertemu dengan Bill Clinton. Kerana bahasa inggerisnya tidak lancar, ia memanggil penerjemahnya untuk minta petunjuk ayat-ayat pendek yang biasa diucapkan pada upacara sambutan perayaan.

Penerjemah: "Sebelum berjabat tangan ucapkan: how are you? Setelah itu presiden clinton akan mengucap kan suatu ayat, biasanya ia akan mengucapkan I am fine, mengangguk lah seolah anda mengerti. Setelah dia selesai bicara tutuplah pembicaraan dengan: me too. Selanjutnya biarlah saya yang mengurus pembicaraan bilateral."

Sesampainya di rumah putih Bill Clinton telah menunggu untuk upacara kenegaraan.

Koizumi: (kerana kurang fasih inggris nya) "Who are you?"

Bill clinton(agak terkejut): "Im hillary husband."

Koizumu: "Me too..."

Bill Clinton: "???!!!!"

Sent by: e-lawak posted on 24 August 2013